உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হেনো গেলা কোমোৰা, ক’লে এইজন বিজেপি বিধায়কে

  প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হেনো গেলা কোমোৰা, ক’লে এইজন বিজেপি বিধায়কে

  বৃহস্পতিবাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই৷

  বৃহস্পতিবাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই৷

  বৃহস্পতিবাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই৷

  • Share this:
  প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক ৰাষ্ট্ৰীয় চিন্তাধাৰা ত্যাগ কৰি আঞ্চলিক শক্তিত চামিল হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই৷ যি কংগ্ৰেছীৰ ছত্ৰছায়াতে ৮৫৫জন শ্বহীদ হৈছিল সেই কংগ্ৰেছীক আঞ্চলিক ৰাজনীতিত একেশাৰীতে কেনেকৈ বহিবলৈ মাতিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন বিজেপিৰ৷

  বৃহস্পতিবাৰে আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই৷ ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তা পৰিত্যাগ কৰি আঞ্চলিক শক্তিত চামিল হ'বলৈ গগৈক সংবাদমেল যোগে প্ৰস্তাৱ দিছিল মহন্তই৷ মহন্তই গগৈলৈ আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিছে বিজেপি বিধায়ক ডাঃ নোমল মমিনে ৷

  "৮৫৫জন শ্বহীদৰ বলিদান পাহৰিলে নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই? যি কংগ্ৰেছৰ ছত্ৰছায়াত তেজাল ডেকাই প্ৰাণ আহুতি দিব লগীয়া হৈছিল সেই কংগ্ৰেছক লৈ আঞ্চলিক শক্তি কিদৰে শক্তিশালী কৰিব? এয়া নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক৷ আচলতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত এটা গেলা কোমোৰা৷ গেলা কোমোৰা যিদৰে মানুহে নাখায়, মহন্ত ডাঙৰীয়াকো মানুহে এতিয়া নিবিচাৰে৷"— মন্তব্য ডাঃ মমিনৰ।

  ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক বহু কথাত উভতি ধৰিছে বিজেপিয়ে৷ এইবাৰো বৃহস্পতিবাৰৰ সংবাদমেলৰ পিছত মহন্তক উভতি ধৰিলে বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে৷
  First published: