உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বিৰোধীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে-"৬০ হাজাৰ ভোট লাভ কৰি মই পুনৰ জয়ী হম আৰু মাতৃৰ আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিম"

  বিৰোধীক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি ৰূপজ্যোতিয়ে ক'লে-"৬০ হাজাৰ ভোট লাভ কৰি মই পুনৰ জয়ী হম আৰু মাতৃৰ আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিম"

  ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ৩০ অক্টোবৰত অসমৰ ৫ টা বিধান সভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা পাছতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে।"এইবাৰো মই মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ম।"

  ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ৩০ অক্টোবৰত অসমৰ ৫ টা বিধান সভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা পাছতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে।"এইবাৰো মই মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ম।"

  ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ৩০ অক্টোবৰত অসমৰ ৫ টা বিধান সভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা পাছতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে।"এইবাৰো মই মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ম।"

  • Share this:
  ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অহা ৩০ অক্টোবৰত অসমৰ ৫ টা বিধান সভা সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা পাছতে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে।"এইবাৰো মই মৰিয়নি সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ম।মোৰ বিশ্বাস আছে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিম আৰু মই আজি বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছো যে মাৰ আধৰুৱা কাম কৰিবলৈ মই পুনৰ সুযোগ লাভ কৰিম"।

  আনহাতে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ,ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি তিনিওটা দলৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২০ হাজাৰ ভোট লাভ কৰিব বুলি কয়। "ৰাইজৰ দলে কি বুলি প্ৰচাৰ কৰিছে। তেওঁলোকৰ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰত চৰকাৰ নাই।ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৰাইজক আজি পৰ্যন্ত এটা বেজী, সূতা দি পালেনে?" বুলি কটাক্ষ কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি ৰূপজ্যোতিয়ে কয়" কংগ্ৰেছটো একেবাৰে শেষ।যি আছিল সেয়াও সন্দেহজনক লোকৰ বাবে ভূপেন বৰাই চোলা ফালি একেবাৰে খটম কৰি পেলালে। সেইবাবে দুয়োটা দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অলপ অলপ ভোট পাব।মই ৬০ হাজাৰ ভোট লাভ কৰি ত্ৰিশ হাজাৰতকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পুনৰ জয়ী হ'ম।" আনহাতে অখিল গগৈয়ে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক বিশ্বাসঘাটক আখ্যা দিয়া সন্দৰ্ভত কয়" মই কি বিশ্বাসঘাটক কৰিলোঁ।বিজেপিলৈ গৈ আইন মহাবিদ্যালয় আনিলো।ৰাষ্টাৰ কাৰণে পুঁজি আনিলো।অখিল গগৈয়ে ইয়াত চিঞৰিবলৈহে আহিল।ইয়াত অখিল গগৈয়ে নামঘৰত চন্দ্ৰতাপ এখন দি পালেনে।অখিল গগৈৰ কথা মানুহে এতিয়া নুশুনে।অখিল গগৈয়ে বিধানসভাত উঠিয়ে শিৱসাগৰ বিষয়ে মাত নামাতি চেঙা সমষ্টিৰ বিষয়ে মাত মাতোতে মানুহে গম পাই গ'ল অখিল গগৈ কি প্ৰকৃততে।"
  Published by:Kokil Sarma
  First published: