உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বিধানসভাৰ দেৱাল পেইণ্টিঙত উজলি উঠিল অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিচ্ছবি

  বিধানসভাৰ দেৱাল পেইণ্টিঙত উজলি উঠিল অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিচ্ছবি

  দহজন চিত্ৰকৰে বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত ১২৩খন পেইণ্টিং আঁকি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ছবিসমূহ দাঙি ধৰে৷

  দহজন চিত্ৰকৰে বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত ১২৩খন পেইণ্টিং আঁকি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ছবিসমূহ দাঙি ধৰে৷

  দহজন চিত্ৰকৰে বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত ১২৩খন পেইণ্টিং আঁকি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ছবিসমূহ দাঙি ধৰে৷

  • Share this:
  অসমৰ বিভিন্ন জাতি–জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি এইবাৰ খোদিত হ'ল অসম বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত৷ দহজন চিত্ৰকৰে বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত ১২৩খন পেইণ্টিং আঁকি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ ছবিসমূহ দাঙি ধৰে৷

  প্ৰথমে বিভিন্ন ৰঙীন ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ হ'ল অসম বিধানসভাৰ চৌহদ। হেঙিং টাবত ৰঙীন ফুল, অলেখ টাবত শাৰী শাৰী অলেখ ফুল আৰু ভাৰ্টিকেল ৰূপত ফুলৰ সমাহাৰ বিধানসভাৰ দেৱালত৷ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে নতুন অধ্যক্ষই কৃত্ৰিম ফুলনিৰে অসম বিধানসভা চৌহদৰ বাহিৰে-ভিতৰে সুশোভিত কৰাৰ পিছত এইবাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ছবিৰে বিধানসভাৰ দেৱালসমূহ অংকিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে৷

  শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ দেৱালত অঁকা হ'ল বিভিন্ন জাতি–জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পেইণ্টিং৷ বড়ো, ৰাভা, কছাৰী, মৰাণ, মটক, চাহ জনগোষ্ঠী, মিছিং, কাৰ্বি, গাৰো, তিৱা আদি জাতি–জনগোষ্ঠীৰ সমাজ জীৱনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পেইণ্টিং অঁকা হয় বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত৷ মুঠ দহজন চিত্ৰকৰে অতি নিপুনতাৰে ১২৩খন পেইণ্টিং আঁকিলে বিধানসভাৰ চৌহদৰ দেৱালত৷ মুঠতে এনেদৰে এতিয়া ফুল আৰু দেৱাল পেইণ্টিঙেৰে সুশোভিত কৰি তোলা হৈছে অসম বিধানসভাৰ চৌহদ৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: