உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ ...

  সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ ...

  বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই ৷

  বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই ৷

  বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই ৷

  • Share this:
  বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন ৷ গুৰুজনাৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত আজি অনুষ্ঠিত হয় মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাক মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই ৷বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুনীন্দ্ৰ নাথ দাস, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ ডেকাসত্ৰীয়া নিৰ্মল অধিকাৰী আৰু মইনবড়ী সত্ৰৰ অপূৰ্ব অধিকাৰীৰ উপস্থিতিত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধকগৰাকীক সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই আজি প্ৰদান কৰে মাধৱদেৱ বঁটা ৷

  ইপিনে বঁটা গ্ৰহন কৰি বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া তথা শংকৰদেৱ বঁটাপ্ৰাপক সংস্কৃতিৰ সাধকগৰাকীয়ে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ নামত নিজ জন্মভূমিতে এনেদৰে সন্মানিত হ'বলৈ পাই অতিকে আনন্দিত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁৰ জীৱনকালত অনেক বঁটা, সন্মান লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি সম্প্ৰতি তেওঁ শাৰিৰীক অসুস্থতাত ভুগি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷ শাৰিৰীক অসুস্থতাৰ বাবেই বৰপেটা সত্ৰত পালিত দৌল মহোৎসৱ, বহাগৰ দোমাহী আদিৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ নাপাই নিজ ঘৰত দুখত থাকিবলগা বুলিও প্ৰকাশ কৰে বুঢ়াসত্ৰীয়াগৰাকীয়ে ৷শাৰিৰীক অসুস্থতা স্বত্বেও সত্ৰীয়া কাম কাজত ভাগ ল'বলৈ হেপাহ কৰি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱ শৰ্মাই ৷
  Published by:Kokil Sarma
  First published: