உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ‘বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ হোৱা নাই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ, বাংলাদেশৰ বৰ্ধিত GDPয়েই প্ৰমাণ’- সহমত পোষণ BSFৰ 

  ‘বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ হোৱা নাই অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ, বাংলাদেশৰ বৰ্ধিত GDPয়েই প্ৰমাণ’- সহমত পোষণ BSFৰ 

  প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি অসমৰ সমাজ জীৱনক ৰাজনৈতিক ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ কথা এইবাৰ সমূলঞ্চে নস্যাৎ কৰিছে বাংলাদেশৰ সীমান্ত বাহিনীয়ে।

  প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি অসমৰ সমাজ জীৱনক ৰাজনৈতিক ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ কথা এইবাৰ সমূলঞ্চে নস্যাৎ কৰিছে বাংলাদেশৰ সীমান্ত বাহিনীয়ে।

  প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি অসমৰ সমাজ জীৱনক ৰাজনৈতিক ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ কথা এইবাৰ সমূলঞ্চে নস্যাৎ কৰিছে বাংলাদেশৰ সীমান্ত বাহিনীয়ে।

  • Share this:
  প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি অসমৰ সমাজ জীৱনক ৰাজনৈতিক ভাৱে প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ কথা এইবাৰ সমূলঞ্চে নস্যাৎ কৰিছে বাংলাদেশৰ সীমান্ত বাহিনীয়ে। শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্ত বাহিনীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা ৫২তম সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ৰ আলোচনা সভাৰ পাছত এখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰি ‘Border Guards Bangladesh (BGB)’ৰ সঞ্চালক প্ৰধান চফীনুল ইছলামে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে। তেওঁ কয় যে,  অসমলৈ বাংলাদেশৰ পৰা বৃহৎ ৰূপত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বাখ্যা কাল্পনিক। চুবুৰীয়া দেশখনৰ বৰ্ধিত GDPয়েই প্ৰমাণ কৰে যে, বাংলাদেশী লোকৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত ভাৰতলৈ অবৈধ ভাৱে অহাৰ প্রয়োজন নাই ।’

  উল্লেখযোগ্য যে, BGBৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মন্তব্যত সহমত পোষণ কৰে ‘Border Security Force (BSF)’ৰ সঞ্চালক প্ৰধান ৰাকেশ আস্থানাই । তেওঁ কয় – ‘তেনে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ঘটাৰ কথা সত্য নহয়। কোনোবাই অবৈধ ভাৱে ভাৰতত প্ৰবেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আমি কৰায়ত্ত কৰো আৰু ঘূৰাই পঠিয়াও। ২০২০চনত আমি তেনে ৩,২০৪ জন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছো আৰু বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো।’  আস্থানাই লগতে কয় – সীমান্তত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ কেৱল এটা দিশৰ পৰাই নহয়; ই ‘two way traffic'।
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: