• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ছচিয়েল মিডিয়াত ULFA(I)ক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত কলেজৰ ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ

ছচিয়েল মিডিয়াত ULFA(I)ক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত কলেজৰ ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজনৰ ঘৰ কলাইগাঁৱৰ বৰেঙাবাৰী গাঁৱত।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজনৰ ঘৰ কলাইগাঁৱৰ বৰেঙাবাৰী গাঁৱত।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজনৰ ঘৰ কলাইগাঁৱৰ বৰেঙাবাৰী গাঁৱত।

  • Share this:
ছচিয়েল মিডিয়াত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰাৰ অভিযোগত ওদালগুৰিৰ কলাইগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন ২২ বছৰীয়া যুৱকক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱকজনৰ নাম প্ৰমোদ কলিতা। টংলা কলেজৰ চতুৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ প্ৰমোদ কলিতা।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যুৱকজনৰ ঘৰ কলাইগাঁৱৰ বৰেঙাবাৰী গাঁৱত। প্ৰমোদ কলিতাই ফেচবুকত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি এটা কমেণ্ট কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত UAPA আইনৰ অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে।
Published by:Sanjay Kumar Das
First published: