உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ৩১ ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল

  ৩১ ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল

  Source-Google

  Source-Google

  ফলাফল SEBAৰ ৱেবচাইটত উপলব্ধ হ’ব

  • Share this:
  অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল। কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ’ব অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে আয়োজন কৰা টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল। উচ্চ প্ৰথমিক আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা টেট পৰীক্ষাৰ  ফলাফল SEBAৰ ৱেবচাইটত চাব পৰা হ’ব। তথ্য অনুসৰি কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতে ৱেবচাইটত উপলব্ধ হ’ব পৰীক্ষাৰ ফলাফল। উল্লেখযোগ্য় যে, হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষাত, নিম্ন প্ৰাথমিকত উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰায় ১৮,৯০০ জন পৰীক্ষাৰ্থী। আনহাতে উচ্চ প্ৰাথমিকত উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰায় ১৫,৩০০ পৰীক্ষাৰ্থী।
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: