உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • আজি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰিব ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ বঁটা

  আজি অসম সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰিব ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ বঁটা

  আৱাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ক প্ৰদান কৰা হ’ব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা।

  আৱাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ক প্ৰদান কৰা হ’ব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা।

  আৱাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ক প্ৰদান কৰা হ’ব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা।

  • Share this:
   আজি প্ৰদান কৰা হ’ব ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰ বঁটা। নলবাৰীৰ নাট্য মন্দিৰত এক অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰিব এই বঁটা। নাট্য সাহিত্য বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ নাট্য দল বঁটা, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা প্ৰদান কৰিব সাহিত্য সভাই। আৱাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয়ক প্ৰদান কৰা হ’ব জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা।
   First published: