உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Assam HS Results : ৩০ জুনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল

  Assam HS Results : ৩০ জুনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল

  শীঘ্ৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

  শীঘ্ৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

  শীঘ্ৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

  • Share this:
  ৩০ জুনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। প্ৰলয়ংকৰী বানৰ বাবে কিছু বিলম্ব হৈছে ফলাফল ঘোষণাত। অৱশ্যে এইপৰ্যন্ত ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই AHSEC-এ। শীঘ্ৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে ফলাফলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: