உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • ৰঙিয়াত বানত উটি যোৱা এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, এতিয়াও সন্ধানহীন আন এজন

  ৰঙিয়াত বানত উটি যোৱা এজন কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, এতিয়াও সন্ধানহীন আন এজন

  দেওবাৰে চেপ্তিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ। দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ ম’বাইল কেমেৰাত। 

  দেওবাৰে চেপ্তিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ। দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ ম’বাইল কেমেৰাত। 

  দেওবাৰে চেপ্তিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ। দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ ম’বাইল কেমেৰাত। 

  • Share this:
  ৰঙিয়াত বানত উটি যোৱা কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। হিমাংশু দাস নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এতিয়াও সন্ধানহীন জুমন দাস নামৰ কিশোৰজন। দেওবাৰে চেপ্তিত বানত উটি গৈছিল দুই কিশোৰ। দুই কিশোৰ বানত উটি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল লগৰীয়াৰ ম’বাইল কেমেৰাত।


  নিখোজ কিশোৰজনৰ সন্ধানত এতিয়াও অভিযান অব্যাহত আছে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: