Assam Election Results 2021: ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি, কমলপুৰতো বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাৰ অগ্ৰগতি

News18 Assam | News18-Assam
Updated:May 2, 2021, 1:30 PM IST
Assam Election Results 2021: ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি, কমলপুৰতো বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাৰ অগ্ৰগতি
Assam Election Results 2021: ৰঙিয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই ৩১,৫৯১টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে CPMৰ ভগৱান দেৱ মিশ্ৰই ২৫,২১১টা ভোট লাভ কৰিছে। কমলপুৰ সমষ্টিত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ২৭,৩৪৫ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই ৩৩,১৮১টা ভোট লাভ কৰিছে।

Assam Election Results 2021: ৰঙিয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই ৩১,৫৯১টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে CPMৰ ভগৱান দেৱ মিশ্ৰই ২৫,২১১টা ভোট লাভ কৰিছে। কমলপুৰ সমষ্টিত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ২৭,৩৪৫ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই ৩৩,১৮১টা ভোট লাভ কৰিছে।

  • Share this:
পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত ৰঙিয়াত বিজেপিৰ ভৱেশ কলিতাৰ অগ্ৰগতি। ৰঙিয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভৱেশ কলিতাই ৩১,৫৯১টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে CPMৰ ভগৱান দেৱ মিশ্ৰই ২৫,২১১টা ভোট লাভ কৰিছে।

কমলপুৰ সমষ্টিত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্তত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ২৭,৩৪৫ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই ৩৩,১৮১টা ভোট লাভ কৰিছে। সম্প্ৰতি বিজেপিৰ দিগন্ত কলিতাই আগবাঢ়ি আছে ৫হাজাৰৰো অধিক ভোটত।
Published by: Kokil Sarma
First published: May 2, 2021, 1:29 PM IST
আৰু চাওক
পৰৱৰ্তী বাতৰি

শেহতীয়া বাতৰি