உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Assam Election Results 2021: কাৰাগাৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি শিৱসাগৰত জয়লাভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে

  Assam Election Results 2021: কাৰাগাৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি শিৱসাগৰত জয়লাভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে

  বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰীতকৈ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে

  বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰীতকৈ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে

  বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰীতকৈ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে

  • Share this:

  • নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী আন্দোলনৰ যেন মান ৰাখিলে অখিল গগৈয়ে!

  • শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে।

  • বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰভী ৰাজকোঁৱৰীতকৈ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অখিল গগৈয়ে।

  • সমষ্টিটোৰ পৰা ৯০০০ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে।

  • সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শুভ্ৰমিত্ৰ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দিতালৈয়ে নাহিল।

  • কাৰাগাৰৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰি অখিল গগৈয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছত শিৱসাগৰবাসীক ধন্যবাদ জনাইছে কা বিৰোধী অসমীয়াই।

  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: