உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা, কোনে পালে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব?

  মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা, কোনে পালে মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব?

  মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল ৩ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। তালিকাত আছিল বিতোপন দলে, হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নামো।

  মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল ৩ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। তালিকাত আছিল বিতোপন দলে, হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নামো।

  মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল ৩ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। তালিকাত আছিল বিতোপন দলে, হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নামো।

  • Share this:
  মাজুলী উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা। ভুৱন গাম মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী। মাজুলী সমষ্টিৰ বাবে তালিকাত আছিল ৩ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। তালিকাত আছিল বিতোপন দলে, হেমচন্দ্ৰ দলেৰ নামো। মাজুলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভুৱন গামৰ নামত মোহৰ মাৰিলে দিল্লীয়ে।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: