உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • Assam Board Result 2021: কলা শাখাত ৫৮,২৪৪, বাণিজ্য শাখাত ১১,১৮৯ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৩২,৯১৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম বিভাগ

  Assam Board Result 2021: কলা শাখাত ৫৮,২৪৪, বাণিজ্য শাখাত ১১,১৮৯ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৩২,৯১৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম বিভাগ

   মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰৰ ফলাফলেও ভংগ কৰিলে সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ। 

  মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰৰ ফলাফলেও ভংগ কৰিলে সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ। 

  মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰৰ ফলাফলেও ভংগ কৰিলে সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ। 

  • Share this:
  ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ মূল্যায়নৰ ফলাফল। আজি ঘোষিত ফলাফল অনুসৰি, কলা শাখাত ৯৮.৯৩ শতাংশ, বাণিজ্যত ৯৯.৫৭ শতাংশ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৯৯.০৬ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয়। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ এইবাৰৰ ফলাফলেও ভংগ কৰিলে সৰ্বকালৰ সকলো অভিলেখ।

  বিকল্প মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ঘোষণা কৰা এইবাৰৰ ফলাফল অনুসৰি, কলা শাখাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৫৮,২৪৪গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। সেইদৰে বাণিজ্য শাখা আৰু বিজ্ঞান শাখাত ক্ৰমে ১১,১৮৯ আৰু ৩২,৯১৭গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে।

  আনহাতে কলা শাখাত দ্বিতীয় বিভাগত ৮৯,৫২০ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ৪২,০২৯গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয়। মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১,৮৯,৭৯৩গৰাকী।

  বিজ্ঞান শাখাত দ্বিতীয় বিভাগত ৫৪৯৭ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ১৬৭৮ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয়। মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ১৮,৩৬৪ গৰাকী।

  সেইদৰে বাণিজ্য শাখাত  ৪,৬০৯ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগ আৰু ৫৪২ গৰাকীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয়। মুঠ উত্তীৰ্ণৰ সংখ্যা ৩৮,০৬৮ গৰাকী।
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: