உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • BJPৰ এজেণ্ট হৈ অখিল গগৈয়ে থানবান কৰিলে মহাজোঁট; অভিযোগ আনিলে AIUDF-এ

  BJPৰ এজেণ্ট হৈ অখিল গগৈয়ে থানবান কৰিলে মহাজোঁট; অভিযোগ আনিলে AIUDF-এ

  “পুনৰ চৰ্চাত অখিল গগৈ? অখিল গগৈ আচলতে কাৰ মানুহ?”- পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ 

  “পুনৰ চৰ্চাত অখিল গগৈ? অখিল গগৈ আচলতে কাৰ মানুহ?”- পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ 

  “পুনৰ চৰ্চাত অখিল গগৈ? অখিল গগৈ আচলতে কাৰ মানুহ?”- পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ 

  • Share this:
  উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অখিল গগৈয়ে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক লৈ এতিয়া সৰৱ হৈ উঠিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF৷ কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতা কৰি মৰিয়নি অথবা থাওৰা বিচৰা অখিল গগৈক কংগ্ৰেছে সমষ্টি দুটাৰ এটাও এৰি নিদিলে ৷ এনে সময়তে আনটো বিৰোধী দল AIUDFয়ে অখিল গগৈক BJPৰ B টীম আৰু অখিলৰ বাবেই মহাজোঁট থান-বান হ'ল বুলি বুধবাৰে সমালোচনা কৰে ৷

  “পুনৰ চৰ্চাত অখিল গগৈ? অখিল গগৈ আচলতে কাৰ মানুহ?”- পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৷ 

  উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিকলৈ বুধবাৰে বিৰোধী দল AIUDFয়ে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে অখিল গগৈক ৷ AIUDFৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা মানকাছাৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ক'লে- “BJPৰ B টীম অখিল গগৈ ৷ BJPৰ ভোট বিভাজনৰ নীতিত সহায় কৰিছে অখিল গগৈয়ে ৷ অখিলৰ বাবেই থান-বান হ'ল মহাজোঁট ৷ BJPৰ এজেণ্ট হৈ মহাজোঁটৰ মাজত সোমাই অখিলে মহাজোঁটক থান-বান কৰি দিলে ৷”

  পাঁচটা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰৰ ভিতৰত গোসাইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত দলীয় টিকট ঘোষণা কৰি আমিনুল ইছলামে ক'লে- “গোসাঁইগাঁও আৰু ভৱানীপুৰত জয়ী হ'ব AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী ৷ ভৱানীপুৰত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা জনক ৰাইজে এইবাৰ শিক্ষা দিব ৷”

  ইপিনে মিত্ৰতাৰ দোহাই দি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা মৰিয়নি নহ'লে থাওৰা সমষ্টি বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু দুয়োটা সমষ্টিৰ এটাও এৰি নিদিলে কংগ্ৰেছে ৷ ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে এৰি দিব বিচাৰিছিল যদিও অখিল গগৈয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে ভৱানীপুৰ ৷ অখিল গগৈয়ে থাওৰা সমষ্টি বিচৰাক অযুক্তিকৰ আখ্যা দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰুকায়স্থই ৷
  Published by:Himangshu Bhuyan
  First published: