உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • গাখীৰত গা ধুলেও সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে থাওৰা সমষ্টিৰ উপ–নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব নোৱাৰে : অখিল গগৈ

  গাখীৰত গা ধুলেও সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে থাওৰা সমষ্টিৰ উপ–নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব নোৱাৰে : অখিল গগৈ

  আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ বকতাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক কটাক্ষ কৰে৷

  আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ বকতাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক কটাক্ষ কৰে৷

  আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ বকতাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক কটাক্ষ কৰে৷

  • Share this:
  আগন্তুক উপ–নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল৷ শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিত আজি চৈধ্যটাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকাই একপ্ৰকাৰ ঘোষণাই কৰিলে থাওৰা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নাম।

  আনহাতে, ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়েও আজি আগন্তুক উপ–নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰৰ কুচকাৱাজ ৷ আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ বকতাৰ এক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইক কটাক্ষ কৰে৷

  চৰকাৰী নীতি–নিয়ম ভংগ কৰি বিজেপি চৰকাৰে যিমানেই আধাৰশিলা স্থাপনৰ ৰাজনীতি নকৰক কিয়, যিমানেই উন্নয়ন হ'ব বুলি নাটক নকৰক কিয়, সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিশ্বাসঘাটকতা থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু সেইবাবে আগন্তুক উপ–নিৰ্বাচনত সুশান্ত বৰগোঁহাই পৰাস্ত হোৱাটো নিশ্চিত৷

  সুশান্ত বৰগোহাঁইক কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে গাখীৰত গা ধুলেও সুশান্ত বৰগোঁহাই এইবাৰ থাওৰা সমষ্টিৰ উপ–নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰে। অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যৰ পিছত সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ’ব৷
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: