• Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • AFSPA: ছমাহলৈ অসমক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ

AFSPA: ছমাহলৈ অসমক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ

১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। 

১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। 

১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে। 

  • Share this:
পুনৰ ৬ মাহৰ বাবে অসমক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছে।  অসমৰ আইন, শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনকে অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰিছে। ২৮ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২২ ৰ পৰা কাৰ্যকৰী  হোৱা এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৫৮ ৰ ৩ নং ধাৰাৰ  (AFSPA)অধীনত।

উল্লেখ্য, সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত অসমক "অশান্ত এলেকা" ৰূপে চিহ্নিত কৰি পুনৰ ছমাহলৈ এই আইনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।  ১৯৯০ চনৰ নৱেম্বৰত অসমত জাপি দিয়া আইনখনৰ ম্যাদ ছমাহৰ মূৰে মূৰে বৃদ্ধি কৰি অহা হৈছে।
Published by:Gautam Barman
First published: