உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • জে’লত আৰু কিমান দিন অখিল গগৈৰ! অখিলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অতিৰিক্ত অভিযোগনামা

  জে’লত আৰু কিমান দিন অখিল গগৈৰ! অখিলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ অতিৰিক্ত অভিযোগনামা

  অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ NIAই দাখিল কৰিছে এক অতিৰিক্ত অভিযোগনামা ৷ মঙলবাৰে সংস্থাটোৱে NIA আদালতত দাখিল কৰিছে এই অভিযোগনামা ৷

  অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ NIAই দাখিল কৰিছে এক অতিৰিক্ত অভিযোগনামা ৷ মঙলবাৰে সংস্থাটোৱে NIA আদালতত দাখিল কৰিছে এই অভিযোগনামা ৷

  অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ NIAই দাখিল কৰিছে এক অতিৰিক্ত অভিযোগনামা ৷ মঙলবাৰে সংস্থাটোৱে NIA আদালতত দাখিল কৰিছে এই অভিযোগনামা ৷

  • Share this:
  বিগত প্ৰায় ডেৰ বছৰৰো অধিক কাল কাৰাবন্দী শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ৷ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে থকা ভালেকইটা গোচৰৰ পৰা ইতিমধ্যে মুক্ত হৈছে ৷ কিছুদিন পূৰ্বে আদালতৰ মজিয়াত মুখথেকেচা খাইছিল NIA৷ চাবুৱা থানাৰ গোচৰত পৰ্যাপ্ত তথ্যৰ অভাৱত ইতিমধ্যে মুক্ত হৈছে অখিল গগৈ৷ এতিয়া চানমাৰি আৰক্ষীৰ গোচৰৰ পৰা মুক্ত হ’লেই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছিল অখিল গগৈৰ৷ পিছে, এই সম্ভাৱনা বিপৰীতে অখিল গগৈৰ সন্মুখত আহিছে আন এক প্ৰত্যাহ্বান৷

  অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ NIAই দাখিল কৰিছে এক অতিৰিক্ত অভিযোগনামা ৷ মঙলবাৰে সংস্থাটোৱে NIA আদালতত দাখিল কৰিছে এই অভিযোগনামা ৷

  এই অভিযোগনামাক যড়যন্ত্ৰ আখ্যা ৰাইজৰ দলৰ ভাস্কো ডি শইকীয়াৰ৷ কিয়নো পূৰ্বৰ অনুৰূপ ধৰণে নাম–ঠিকনা গোপনে ৰাখি বেনামীভাৱে দাখিল হৈছে অভিযোগনামা৷ অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত এই অভিযোগনামাই পুনৰ জটিল কৰিব অখিলৰ কাৰাগাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ অহাত৷ কিয়নো চানমাৰি থানাৰ গোচৰৰ NIA আদালতত চলি থকা চাৰ্চ ফ্ৰেমৰ শুনানি প্ৰায় শেষ পৰ্যায়ত৷ তেনে সময়ত পুনৰ এক অভিযোগ৷

  এই অভিযোগ একপ্ৰকাৰ অখিল গগৈৰ জনপ্ৰিয়তাক লৈ চৰকাৰী পক্ষই কৰা অভিযোগ আখ্যা দলটোৰ৷ যিহেতু সন্মুখত উপ–নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনৰ আগত যদি অখিল গগৈ বাহিৰলৈ আহে তেন্তে নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ থাকিব দলটোৰ৷ সেয়ে আওপকীয়াকৈ অখিলক জে’লত ৰাখিবলৈ চৰকাৰী পক্ষই হেঁচা প্ৰদান কৰাৰ শংকা প্ৰকাশ ৰাইজৰ দলৰ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ দলটোৰ মুকলি আহ্বান, নাম–ঠিকনাবিহীন এনে ভুৱা অভিযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰি শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অখিল গগৈক মুকলি কৰক।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: