உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

  • Home
  • »
  • News
  • »
  • assam
  • »
  • বন বিভাগ-আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক সাতজন চোৰাং চিকাৰৰ লগত জড়িত লোক

  বন বিভাগ-আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক সাতজন চোৰাং চিকাৰৰ লগত জড়িত লোক

  বোকাখাত আৰক্ষীৰ আন এক অভিযানত ২০১৬ চনত গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত আন তিনিজন লোকক আটক কৰি বন বিভাগক গতাই দিয়ে৷

  বোকাখাত আৰক্ষীৰ আন এক অভিযানত ২০১৬ চনত গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত আন তিনিজন লোকক আটক কৰি বন বিভাগক গতাই দিয়ে৷

  বোকাখাত আৰক্ষীৰ আন এক অভিযানত ২০১৬ চনত গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত আন তিনিজন লোকক আটক কৰি বন বিভাগক গতাই দিয়ে৷

  • Share this:
  কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ আৰু বোকাখাত আৰক্ষীৰ অভিযান৷ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ পৃথক পৃথক অভিযানত আটক চোৰাং চিকাৰীৰ লগত জড়িত সাতজন লোক। বন বিভাগে চলোৱা অভিযানত গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত চাৰিজন লোকক আটক৷

  আনহাতে, বোকাখাত আৰক্ষীৰ আন এক অভিযানত ২০১৬ চনত গঁড়ৰ খৰ্গৰ চোৰাং ব্যৱসায়ত জড়িত আন তিনিজন লোকক আটক কৰি বন বিভাগক গতাই দিয়ে৷ অটকাধীন লোককেইজন তাৰজেন তেৰাং, ৰাজেন ৰংফাৰ, মৃদুল পেগু, ৰামেশ্বৰ চিগনাৰ, ধানপুৰ কাৰডং, হাৰিৰাম ইংতি আৰু বিনোদ তাৰ'।
  Published by:Sanjay Kumar Das
  First published: